Bandweaver Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama Sistemi

BANDWEAVER Fiber Optik Doğrusal f/o Kablo Tipi Yangın Algılama Sistemleri 

Kablo Galerileri, Demiryolu ve Karayolu Tünelleri için Geliştirilmiş Yangın Algılama Sistemidir.

BANDWEAVER Doğrusal Kablo Tipi Yangın Algılama Sistemleri, konvansiyonel kablo tipi sıcaklık dedektörlerinin yetersiz kaldığı çok uzun mesafelerde, 1 °C derece hassasiyetle yangın sırasında oluşan sıcaklık değişimlerinin izlenebildiği bir sistemdir. Karayolu ve demiryolu tünelleri, fabrika sahaları, organize sanayii bölgeleri kablo galerileri, konveyör hatları gibi zorlu çevresel ortam koşullarında, çevresel faktörlerden etkilenmeyen özellikleri ile neredeyse olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.  Yüksek hassasiyetli sıcaklık algılama teknolojisi ile tek kontrol paneli ile 20 km. lik sahanın kontrolü sağlanmakta ve elde edilen anlık veriler, TCP/IP MODBUS çıkışı ile SCADA sistemlerine entegre edilebilmektedir. 

Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama Sistemi ve Alt Üniteler: 

Proje kapsamında öngörülen tünellerde, fiber optik doğrusal yangın algılama kablosu ile yangın algılama sistemi kurulacaktır. 

Bu sistem, temelde teknik özellikleri aşağıda daha detaylı belirtilen fiber optik doğrusal algılama kablosu ve sistemin değerlendirme ünitesinden oluşacaktır.

Sistemin çalışması esas olarak, fiber optik doğrusal yangın algılama kablosu ile sıcaklığın ölçülüp, değerlendirme ünitesine iletilmesi prensibine dayanır. Değerlendirme ünitesi “º Celsius” cinsinden sıcaklığı hesaplayarak, aşağıdaki alarm kriterlerinin aşılması durumunda alarm verecektir:

Ölçüm noktasında, ölçülen sıcaklığın belli bir seviyeden yüksek olması (sıcaklığın set edilmiş maksimum sıcaklık değerini aşması),

Ölçüm noktasında, zamana göre sıcaklık artışının belirli bir değerin üzerine çıkması,

Ölçüm noktasındaki sıcaklık değerinin komşu noktalara göre daha hızlı artması,

Algılama sistemi, ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip olmalı ve sıralanan şartları sağlamalıdır:

Sistem yangın yerini 5 km’lik menzil dikkate alınarak 1 m’den daha az bir hata mesafesi ile belirleyebilmelidir. Sadece 1°C’lik hata ile çalışabilecektir.

Sıcaklık dalgalanmalarında, yanlış alarmı önleyecek seçiciliğe sahip olmalıdır.

Doğrusal yangın algılama kablosunun hat kopukluğu denetlenebilmelidir. Sistem fiber kablonun kopması durumunda dahi teknik ve güvenlik problemi çıkarmadan sorunsuz çalışmaya devam edecek ve yangın algılaması yapabilecektir. 

Laser güvenlik seviyesi IEC EN 60185-1 Direktifine göre Class 1M Laser sınıfında olmalıdır.

Laser üretecin gücü 24VDC’de 25mW’dan daha düşük olmalıdır.Bu hali ile laser ışığı kablonun kopması durumunda insan gözüne hiçbir şekilde zarar vermemelidir.

Aynı zamanda fiber optik doğrusal kontrol paneli enerji altında çalışırken fiber kablo konnektörleri yerlerinden çıkarılsa bile kendi konnektörlerine veya bağlantılarına hiçbir zarar vermeden emniyetli bir şekilde çalışmaya devam etmelidir.

Kontrol paneli içinde soğutucu amaçlı fan veya fanlar bulunmayacaktır.

 

Sistemin Bileşenleri :

Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama Kablosu

Tünel tavanına, her şeridin yaklaşık ortasına gelecek şekilde monte edilecek olan doğrusal ısı algılama kablosu iki adet bağımsız multimode 62,5/125µm  aleve dayanıklı ve Halojensiz izolasyonlu fiberden oluşacaktır. Kablo Dış Kılıfı HDPE  LSZH – 3,2mm, 1,8mm Çelik tüp içinde korumalı olacaktır.

Algılama kablosu, hem sıcak gazları (konveksiyon enerjisi) hem de yansıma enerjisini (radyasyon) algılamalıdır.

Ayrıca algılama kablosu elektromanyetik, mekanik, atmosferik, korozif ve radyoaktif etkilere, sıcaklık ve basınç dalgalanmalarına karşı dayanıklı olmalıdır. IEC 60332–3C direktifine uygun olacaktır. 

Çalışma ortamı sıcaklığı -40°C / +125°C olmalıdır.

Doğrusal yangın algılama kablosu halojenden arındırılmış malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Kolay tamir edilebilmelidir.

Tünel temizleme işlemlerine dayanıklı olmalıdır.

Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

Elektromanyetik etkilere, rutubete, rüzgâra, basınca, toz, duman ve kirliliğe, sarsıntıya karşı dayanıklı olmalıdır. IP67 Sınıfında olmalıdır.

Fiber Optik doğrusal yangın algılama kablosu yangın sensörü olarak kulanılacaktır. Bu amaç doğrultusunda f/o Doğrusal Kontrol paneli ve değerlendirme ünitesi ile birlikte kullanıldığını ve test edildiğini ispatlayan EN54-22 yangın onay sertifikasına sahip olacaktır. Tedarikçi firmalar bu onay belgesini teklifleri ile birlikte İdarenin onayına sunacaklardır.

Fiber Optik Doğrusal Kontrol Paneli ve Değerlendirme Ünitesi 

Değerlendirme ünitesi kendisine bağlanmış olan max.20.000m uzunluğa kadar fiber algılama kablosunun sıcaklığını, zamana göre sıcaklık artışını, maksimum sıcaklıkları ve sıcaklık farklarını sürekli ölçer ve değerlendirebilmelidir. 

Ölçüm ve değerlendirme metodu OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) prensibine göre gerçekleştirilmelidir. Fiber Optik Lineer Sıcaklık Kontrol Paneli Laser ışığının fiber kablo içinden gönderilip hat sonundan geri dönmesi sırasında oluşacak ışık dalgası harmoniklerinde oluşan bozulmaları yakalayabilecektir.

Bütün elektronik komponentler, merkezde değerlendirme ünitesinde yer almalıdır. Tüm test, ayar ve ölçümler merkezden yani tek bir yerden yapılabilmelidir. 

Değerlendirme ünitesi OTDR Teknoloji sayesinde 5km’lik mesafede max.6 saniye, 2 km’lik mesafede 4 saniyelik cevap verme süresine sahip olacaktır.

Değerlendirme ünitesinde soğutma amaçlı hiçbir şekilde fan gibi soğutucu ünite veya üniteler bulunmamalıdır. Cihaz normal çalışması sırasında soğutucu üniteye ihtiyaç göstermemelidir.

İsteğe bağlı olarak kontrol odası içinde 19” rack montajına uygun olmalıdır. 

Çalışma sıcaklığı:  0… +55 °C ‘de olmalıdır.

Değerlendirme ünitesi aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmelidir:

f/o Doğrusal yangın algılama sisteminin izlenmesi ve kontrolü,

Yazılım ile yangın bölgeleri oluşturulması,

Ölçüm cihazının menziline bağlı olarak 500 veya 250 programlanabilir yangın zonu tanımlanabilmeli,

Scada ile veya diğer ElektroMekanik Sistemler ile haberleşmek için min. 40 adet standart kuru kontak çıkışı bulunmalı,

Ethernet bağlantı imkanı olmalı,

Seri RS232/485 çıkışı olmalı,

Scada sistemi ile haberleşebilmek için  Yedekli ModBus TCP/IP Master çıkışına sahip olabilmeli,

Doğal sıcaklık dalgalanmalarını filtre edebilmeli,

En son 400 diagnostik bilginin ve en son 100 olayın saati ile birlikte bellekte tutabilmeli,

Yangının gelişme yönünün belirleyebilmeli,

Tünel yönetim sistemine yangın bilgilerini aktarabilmeli,

Cihazın MTBF ömrü min. 10 yıl olmalıdır. Cihazın EN54-22 doğrusal yangın algılma  standartında geçerli LPCB veya VdS Onayı bulunacaktır. EN54-5 sıcaklık onayına sahip cihazlar kabul edilmiyecektir.

Ara Yüzler

Sistemde, terminal veya PC aracılığı ile programlama, görüntüleme ve kullanım gerçekleştirilebilmelidir. RJ45 Ethernet bağlantısı yapılabilmelidir.

Doğrusal f/o yangın algılama kablosu 5000m’lik menzile sahip kontrol paneli değerlendirme cihazı ile çalıştığında 500 zon, 2000m’lik menzile sahip cihaz ile çalıştığında 250 zona kadar yazılım aracılığı ile serbestçe bölünebilmeli, alarm eşiği zon bazında belirlenebilmelidir ve oluşturulan zonların diğer elektromekanik  sisteminden izlenmesi için min. 40 adet kuru kontrak çıkışı verebilmelidir.

Yedekli Modbus TCP/IP Master çıkışına sahip olmalıdır. 

Seri RS232/485 çıkışına sahip olmalıdır.