ZETA Analog Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemleri

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemi Nedir?

Yangın alarm sistemleri adreslenebilir ve konvansiyonel olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Adreslenebilir sistemlerde hata ve yangın alarmları noktasal olarak belirlenirken konvansiyonel sistemlerde bölgesel olarak belirlenmektedir. 

Adreslenebilir yangın alarm sisteminde kullanılan tüm dedektör, ihbar butonu ve modüller noktasal olarak adreslenebilir bir yapıdadır. Konvansiyonel sistem ile karşılaştırıldığında yangına müdahale etmede gecikmemek için bu çok önemli bir özelliktir.

Adreslenebilir dedektör ve butonlar,sistemin servis hizmeti ve genel bakımlarında ve cihaz değişimlerinde karışıklığa mahal verilmemesi için genellikle elektronik software adresleme özelliğine sahiptirler.

Analog adresli yangın alarm sistemindededektörler adresli yapıda olması yanında iç bünyelerinde analog sensörlere de sahiptirler. Ortamdaki duman yoğunluğu ve ısı seviyelerini analog sensörler ile algılayarak yangın kontrol paneline bu sensörlerden gelen analog değerleri gönderirler. Analog adresli yangın kontrol paneli bu değerleri kendi iç bünyesindeki yazılım algoritmaları ile karşılaştırarak algılama yapılan ortamda yangın olup olmadığına karar verir. Yalancı alarm verme ihtimalini asgariye indirebilmek için bu yazılım algoritmalarını kullanan analog adresli sistemler tercih edilmelidir. Zira yalancı alarmlar sistemin güvenliğini azaltmakta ve gerçek bir yangın durumunda insanların alarmları dikkate almamaları gibi ciddi bir tehlikeye yol açmaktadır. Bu nedenle analog adresli sistemlerin bu özelliğieğer yangın algılama sisteminde mevcutsa çok önemli bir avantajdır.

Ayrıca analog adresli yangın alarm sisteminde kullanılan analog adresli yangın kontrol paneli, yangın algılama dedektörlerinden gelen bilgileri değerlendirerek sistemi yönetme görevini yaparlar. Yangın alarm kontrol paneli, programlanabilir yapısı sayesinde yangın alarm senaryosunu çalıştırabilir ve binadaki alarm çıkışlarını aktive ederek, binanın yangın senaryosu ile ilgili diğer elektromekanik sistem ve tesisatını izleyebilir ve kontrol edebilir. Böylelikle binanın genel olarak güvenliğini çok daha geniş bir yapıda ve esneklikte sağlayabilmektedir. 

Analog adresli yangın alarm sistemlerinde dedektörlerin bağlandığı algılama hatları (loop) genellikle ClassA düzenindedir. Yani analog adresli yangın kontrol panelinden çıkan loop hattı tekrar kontrol paneline geri döner. Böylelikle algılama (loop) hattında oluşabilecek hat kopukluğunda, tüm dedektör, buton ve modüller ile haberleşme kesilmeden devam edebilmektedir.

ZETA Analog Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemleri

ZETA Alarm System Ltd. hayatınızı ve özenle korunması gereken tüm ticari yatırımlarınızı, akıllı yangın algılama çözümleri ile korur.  1985 Yılından bu yanaEN54 Standartlarına tam uyumlu ürünleri ile Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarında, toplam 40 ülkede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri, kaliteli tasarımlarıyla yüksek İngiliz standartlarında üretmeyedevam etmektedir.