ZETTLER Multilogic Algoritma Tabanlı İnteraktif Yangın Alarm Sistemleri

Adresli Yangın Algılama Sistemi Nedir?

Yangın alarm sistemleri adreslenebilir ve konvansiyonel olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Adreslenebilir sistemlerde hata ve yangın alarmları noktasal olarak belirlenirken konvansiyonel sistemlerde bölgesel olarak belirlenmektedir. 

Adreslenebilir yangın alarm sisteminde kullanılan tüm dedektör, ihbar butonu ve modüller noktasal olarak adreslenebilir bir yapıdadır. Konvansiyonel sistem ile karşılaştırıldığında yangına müdahale etmede gecikmemek için bu çok önemli bir özelliktir.

Adreslenebilir dedektör ve butonlar,sistemin servis hizmeti ve genel bakımlarında ve cihaz değişimlerinde karışıklığa mahal verilmemesi için genellikle elektronik software adresleme özelliğine sahiptirler.

Adresli yangın alarm sisteminde yalancı alarm verme ihtimalini asgariye indirebilmek için genellikle akıllı dedektörler kullanılmaktadır. Yalancı alarmlar sistemin güvenliğini azaltmakta ve gerçek bir yangın durumunda insanların alarmları dikkate almamaları gibi ciddi bir tehlikeye yol açmaktadır. Bu nedenle adresli sistemlerin bu özelliği de eğer sistemde mevcutsa çok önemli bir avantajdır.

Adresli yangın alarm sistemlerinde dedektörlerin bağlandığı algılama hatları (loop) genellikle ClassA düzenindedir.Yani adresli yangın kontrol panelinden çıkan loophattı tekrar kontrol paneline geri döner.Böylelikle algılama (loop) hattında oluşabilecek hat kopukluğunda, tüm dedektör, buton ve modüller ile haberleşme kesilmeden devam edebilmektedir.

Ayrıca adresli yangın alarm sisteminde kullanılan adresli yangın kontrol paneli, yangın algılama dedektörlerinden gelen bilgileri kendi bünyesindeki yazılım ve algoritmalar ile değerlendirerek sistemi yönetme görevini yapabilmektedir. Bu önemli görevi ile yangın alarm kontrol paneli, programlanabilir yapısı sayesinde yangın alarm senaryosunu çalıştırabilir ve binadaki alarm çıkışlarını aktive ederek, binanın yangın senaryosu ile ilgili diğer elektromekanik sistem ve tesisatını izleyebilir ve kontrol edebilir. Böylelikle binanın genel olarak güvenliğini çok daha geniş bir yapıda ve esneklikte sağlayabilmektedir. 

ZETTLER Multilogic Algoritma Tabanlı İnteraktif Yangın Alarm Sistemleri

100 yılı aşan tarihi ile dünyanın ilk yangın algılama üreticilerindenbirisi olan ZETTLER JCI (Tyco) şemsiyesi altındaürettiği ve geliştirdiği teknolojik tasarımları ile yüksek düzeyde sistem dayanıklılığı ve güvenilirliğisağlamaktadır. Analog teknolojiden, dijital iletişim teknolojisine geçişi esnek ve sağlam Alman mühendislik birikimi ile birleştiren ZETTLER, global düzeyde kabul görmüş sertifika ve uluslararası onay belgelerine sahip A+kalite sınıfında bir üretici markasıdır. 

ZETTLER,çoklu sensörteknolojilerini tek bir üründe birleştirip, biri birini teyit ederek alarm kararı veren, yanlış alarm olasılığını sıfıra indiren akıllı teknolojik ürünleri  3oTec markası altında üretebilmiştir.

FLAMEVison markası ile klasik sertifika ve onayların yanı sıra ATEX sertifikalarına da sahip konum bilgisi verebilenalev algılama sensörleri üretmektedir. 

Gelişen yangın alarm sistemlerinin en son geldiği nokta elektronik adresli multilogic-algoritma tabanlı interaktif sistemdir. Bu sistemlerde saha elemanları olarak bilinen dedektörler, yangın alarm butonları, izleme ve kontrol modülleri gibi elemanların yapısında çeşitli yangın algoritmaları ile donatılmış mikroişlemciler bulunmaktadır. Diğer sistemlerde yangına karar verme yetkisi kontrol panelinde iken multilogic interaktif sistemlerde bu yetki sistemin en uç elemanlarına yani dedektörlere verilmiştir. Artık daha da akıllı olarak üretilen bu dedektörler sayesinde yangın alarm sistemlerinde oluşan hatalı alarmlar ortadan kaldırılarak yangın alarm sistemlerinin daha sağlıklı çalışması sağlanmıştır. ZETTLER firmasının bu konuda geliştirdiği sistem FLEXIBLE Yangın Alarm Sistemidir.

Bir yangın loop’una 250 adreslenebilirdedektör veya modül bağlanabilmesi (sisteminde 125 dedektör ve 125 modül gibi kısıtlama yoktur. İstenirse looptaki tüm cihazlar dedektör veya modül olabilir. Mesela bir loop’a 249 dedektör ve 1 modül veya 220 modül ve 30 dedektör bağlanabilir).Bu özellikle yangın loop tasarımı daha esnek ve ekonomik olarak yapılabilmektedir.

Yangın Loop’u içinde dallandırma ve dallandırma içinde dallandırma yapılabilir. Böylelikle kullanılacak loop hattında tasarruf sağlanabilmektedir.

Yangın Loop hattı, 2x0,8mm2’lik kablo ve 250 adres kapasitesi ile 3000m’ye kadar uzatılabilmektedir.