Değerlerimiz

Değerlerimiz

Binalarda Yangından Koruma Sistemleri ve Bina Güvenlik, Çevre Kontrol ve İzleme Sistemleri konularında araştırma, eğitim ve hizmet faaliyetlerine bir bütün olarak bakıyoruz. 

Türkiye’de her alanda olduğu gibi Yangından Koruma ve Güvenlik Sistemleri konusunda da eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz ve doğru ve düzgün eğitim ile Yangın ve Güvenlik sektörünün daha da gelişeceğine inanıyoruz.