XTRALIS VESDA Hava Emişli Erken Duman Algılama

Hava Emmeli Erken Duman (Yangın) Algılama Teknolojisi Nedir?

Yangın olaylarından elde edilen istatistik ve verilerde yangının başlangıçta çok yavaş ilerlediği ancak alevin ortaya çıkması ile büyük bir hızla geliştiği tespit edilmiştir. Yangın sırasında zaman çok önemlidir. Bu nedenle bilgi işlem odaları, kontrol odaları, özel depolar, nihai mamul depoları, laboratuvarlar gibi işletme içinde özel öneme sahip mahallerde, muhtemel bir yangının sebep olabileceği zararı ve kayıpları azaltmak için algılamanın mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilen VESDA aktif hava emmeli duman algılama sistemi ile ilgili önemli bilgileri kısaca özetlemek istiyoruz.

VESDA aktif hava emmeli duman algılama sistemidir.Bu nedenle en ufak duman ve gaz partiküllerini algılayarak daha yangın başlamadan kullanıcıya ön uyarılar vermektedir. 

VESDA klasik duman algılama sistemlerinden üstün kılan en önemli özelliği klasik duman algılama sistemlerinden tamamen farklı bir algılama metodu kullanmasıdır. Hava örneklemesi ve lazer teknolojisi kullanılarak duman partikül yoğunluğu ölçümü prensibi ile çalışan sistem, klasik duman dedektörlerine göre 1000 kat daha fazla hassasiyete sahiptir.

Öyle ki VESDA aktif hava emmeli duman dedektörü dumanın içindeki partikülleri, lazer teknolojisi ile donatılmış olan ölçüm hücresi içinde sayabilmektedir. Duman partiküllerinin sayısına bağlı olarak oluşan duman konsantrasyonunun sürekli artması durumunda, VESDA farklı seviyelerde alarm çıkışları verebilmektedir.

Bunlar sırası ile; 

1.Alert
2.Action
3.Fire 1
4.Fire 2

VESDA bu seviyelere ulaştığı zaman kendi iç bünyesindeki röle modelleri vasıtası ile sesli ve ışıklı uyarılar verebilmektedir. Alert seviyesi genellikle duman kesafetinin %0,005 seviyesine karşılık gelmektedir. Bu seviyede insanoğlu dumanı gözle göremez, kokusunu alamaz. Action seviyesi %0,01 seviyesine karşılık gelmektedir. Bu seviyede insanoğlu dumanı gözle göremez ancak kokusunu alabilir. Fire1 seviyesi %0,1 seviyesine karşılık gelmektedir. Bu seviyede insanoğlu dumanı ancak gözle görebilir ve kokusunu alabilir. Fire2 seviyesi %4 seviyesine karşılık gelmektedir ki bu seviye standart noktasal tip pasif duman dedektörlerinin dumanı algıladığı seviyedir.  Bu duman seviyesinde duman tavana toplanmıştır ve rengi siyaha yakındır. Bu seviyedeki dumanın güneş ışığında gölgesi oluşur. İşte VESDA ilk algılama seviyesi olan Alert ile normal noktasal tip duman dedektörün algılama seviyesine karşılık gelen Fire2’ ye göre yaklaşık 1000 katı daha hızlı dumanı yakalayabilme olanağını işletmeye sağlamaktadır. Aslında VESDA bu özelliği ile işletmeye ve İtfaiyeye yangında en önemli parametre olan Zamanı kazandırır.

XTRALIS / VESDA Hava Emmeli Çok Hassas Duman Algılama Dedektörleri

Çok erken duman algılama teknolojisinin dünyadaki öncüsü olan ve bunu tüm dünyaya tanıtan ve bir marka olan XTRALIS-VESDA, dumanı erken algılamanın hayati önem taşıdığı, normal noktasal dedektör çözümleri ile riskin yok edilemediği zorlu koşullar için uygun teknolojiler üretmektedir. Özellikle, tarihi binalar, bilgi işlem merkezleri, endüstriyel tesisler, depolar, arşiv binaları, gibi yüksek performans gerektiren mahallerde normal bir dedektörün 1000 katına kadar daha güçlü bir hassasiyet ile dumanı yakalar. Tüm bu üstün özelliklerinin yanı sıra düşük işletme ve bakım maliyetleri ile de günümüzün en dikkat çekici algılama teknolojilerinden biri olduğu tartışılmazdır. 

XTRALIS ‘in ürettiği geniş VESDA ürün yelpazesi ile konusunda Dünya’nın en önde gelen markasıdır. XTRALIS’in en son geliştirdiği VESDA-VEU, VESDA-VEP ve VESDA-VEA Adreslenebilir hava emmeli duman dedektörleri ile rakipleri ile arasını iyice açmıştır.