XTRALIS / OSID Yeni Nesil Işın Dedektörü (IR/UV)

XTRALIS / OSID Yeni Nesil Işın Dedektörü (IR/UV): 

Yüksek, geniş ve/veya açık alanlar için geliştirilen yangın algılama detektörü OSID (Open Area Smoke Imaging Detection), yangından korunma sistemlerinde duman algılama teknolojisinin ulaştığı en son noktadır. Yüksek, geniş ve açık alanlarda, duman algılamasına getirdiği yeni bir perspektif ile OSID, yangın algılama sistemlerinin tasarımını kolaylaştırmakta ve sistemin güvenilirliğini arttırmaktadır. 

OSID’i bilinen ışın tipi duman detektörlerinden ayıran en önemli özellikleri;

10 derecelik açı ile 150 m’lik menzil içinde dumanı yakalayabilmesi, 

Alıcı (Imager) ile verici (Emitter) arasında aynı anda UV ve IR dalga boylarında 2 farklı ışın demetlerini kullanarak yanlış algılamaya sebep verebilecek ışımaları ortadan kaldırması, 

Yangın alarmı karar vericisi olan Alıcı (Imager)’ın iç bünyesinde CMOS kamera ile ortamı izleyebilme yeteneğinin olması,

Tek alıcı (imager) ile haberleşebilen birden fazla verici (emitter) sayesinde 3 boyutlu hacimsel algılama yapabilmesi, 

Yangının başlangıcında ortaya çıkan duman partiküllerini, toz ve diğer yabancı partiküllerden ayırt edebilme yeteneği sayesinde yalancı alarmı ortadan kaldırabilmesi, 

Montaj sırasında alıcı ve verici ünitelerin birbirlerine kolaylıkla odaklanabilmesi sayesinde hızlı devreye alma imkânı sağlaması, 

Alıcı ve verici ünitelerinin binanın yapısına bağlı olarak ortaya çıkan titreşimlere karşı tolerans gösterebilmesi, 

Seçilebilir 3 farklı seviyeden yangın alarm kontak bilgisi verebilmesi, 

UL, ULC, FM, AFNOR, CE, VdS, ActivFire, BOSEC ve alınmak üzere olan birçok uluslararası onay belgelerine sahip olmasıdır.