Turnike ve Bariyer Sistemleri

Turnikeler, fiziki engel oluşturmak ve bir kişinin yetkisiz alandan yetkili alana geçiş yapması için tasarlanmışlardır.

Kartlı geçiş veya kapı kontrol geçiş sistemlerinin kapsamında yer alırlar. Personel ve/veya ziyaretçilerin kullanımı için kullanılır.

Kullanım amaçlarına ve uygulama yerinin yapısına göre farklı çeşitleri vardır. Boy Turnike, Yarım boy Turnike, Bel tipi Turnike, VIP Turnike geçişi gibi çeşitlere ayrılırlar.

Boy tipi olanlar riski yüksek, kalabalık kişilerin aynı anda bina ve tesis içine girmek isteyebileceği mahaller için uygundur.

Bariyerler ise araçlar için kapalı veya açık otoparklara araç giriş çıkışını kontrol etmek amacı ile kullanılırlar. Turnikeler ile aynı mantık çerçevesinde çalışırlar. 

Turnike ve bariyer sistemleri manuel (el ile) kontrol edilebileceği gibi kartlı geçiş kontrol sistemleri ile entegre edilerek otomatik olarak çalıştırılabilirler.