Bandweaver RTTR (Real Time Termal Rating) Yüksek Akım Kabloları Yük Taşıma Kapasitesi ve Kablo Güvenliği Görüntüleme Sistemi

Bandweaver’ın Gerçek Zamanlı Termal Değerlendirme (RTTR) sistemi, yeraltı kabloları, havai hatlar ve transformatörler gibi ekipmanların üzerlerinde elektriksel yük varken, çalışma sırasında oluşan anlık termal (ısıl) derecelerin izlenmesini ve değerlendirmesini sağlar. 

Bunu geleneksel yöntemlerdeki gibi varsayımlardan farklı olarak, elektrik güç hattı üzerinden çekilen yük ve çevre koşullarının gerçek zamanlı anlık değerlerini (bilgilerini) kullanarak yapar.  

RTTR, size hattınızın termal kapasitesi hakkında önemli bilgiler sunar ve stres altındaki kablolarınızdaki potansiyel sıcak noktaları (eğer varsa anında) hassas bir şekilde lokasyon bazında belirlemenizi sağlar. RTTR sayesinde aslında sisteminizin ek kapasiteye sahip olup olmadığını öğrenebilir ve böylece hattınızdan çekilecek elektrik yükünü güvenli bir şekilde arttırıp düşürebilirsiniz. 

IEC60287 ve IEC60853 standartlarını temel alan Bandweaver RTTR Üniteleri akıllı bir şebeke ortamında çalışmanıza ve elektrik ağınızın güvenli ve verimli çalışmasına olanak tanır.

POTANSİYEL RTTR Uygulamaları

1. Kablo tünelleri ve Kablo Köprüleri
2. Denizaltı enerji kabloları
3. Toprakaltı kablo ve kablo kanalları
4. Enerji üretim,iletim ve trafo merkezleri
5. OPPC havai hat şebekeleri

RTTR Sisteminin Önemli Fonksiyonları 

Arıza tespitini yapmak ve konumunu belirlemek.

1. Isıl-termal darboğazı bulmak.
2. Birçok kablolama ortamı için Termal modelleme motoru (toprak altına doğrudan gömülü kablolama, tünel içi kablolama veya boru içi kablolama seçenekleri)

Kalite Testinden Alınan Gerçek Zamanlı Data Örneği

Taleplerinize Özgü Düzenlenen Kullanıcı Arayüzü

Sezgisel kullanıcı arayüzüsayesinde , birçok kablo hattını ve şalt sahalarını tek bir ölçeklenebilir merkezi yazılım arayüzünden izleyebilirsiniz.

Standart olarak her bir şebekeye ait aşağıdaki 4 parametreyi çoklu alarm tanımlamaları ile görebilirsiniz;

1. Kablo yükü
2. Kablo kılıfının sıcaklığı
3. Maksimum anlık sıcaklık değeri.
4. Kablo iletkenin sıcaklığı.

MAXVIEW Yazılımın Avantajları

Maxview, geniş dağınık sahalarda iklim koşullarını ölçen sensörler ve güvenlik maksatlı sensörler gibi birçok kaynaktan bilgileri toplayarak kablo hattınızın güvenliğini ve işletmedeki korumasını sağlamanıza imkan veren merkezi bir yazılımdır.